روان شناسي تربيتي

وانشناسی اجتماعی تالیف: دکتر سید علی محدث اردبیلی پس از آنکه جامعه شناسی و روانشناسی توانستند صورت علمی به خود بگیرند با مسائل مشترکی مواجه شدند که حل آنها از عهده هر یک به تنهایی خارج بود و به خاطر حل همین مسائل بود که روانشناسی اجتماعی بوجود آمد. این کتاب در 20 فصل تنظیم شده است که شامل سرفصلهای زیر است: موضوع و تعریف روانشناسی اجتماعی ، تصادم و برخورد فرهنگها ، شخصیت و فرهنگ ، نظریه عدم تطابق فرهنگی ، نقش فرهنگ در جامعه ، بحث درباره روانشناسی جمعی و رهبران سیاسی ، دینامیک گروهها ، تفاهم و تعامل فرد و گروه ، روانشناسی و روابط بین‌المللی ، رابطه روانکاوی و روانشناسی اجتماعی ، عوامل روانی و اجتماعی رفتار جنایتکارانه ، انگیزه‌های فرهنگی و محیطی در بروز رفتار غیر عادی ، تفاوتهای روانی بین گروههای نژادی و زبان و روانشناسی اجتماعی. ناشر: کتابفروشی مرتضوی
سال نشر: 1360
روانشناسی اجتماعی(نظریه ها ، مفاهیم و کاربردها) تالیف: دکتر یوسف کریمی اگر بپذیریم که روانشناسی علمی جوان است، طبعا باید بپذیریم که روانشناسی اجتماعی از آن هم جوان‌تر است اما علی‌رغم جوانی ، روانشناسی اجتماعی طی چند دهه گذشته از رشد چشمگیر برخوردار بوده است. این کتاب در 14 فصل تنظیم شده است که سرفصلهای آن به صورت زیر است: تعریف و تاریخچه و روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی ، نظریه‌ها در روانشناسی اجتماعی ، رفتار در گروهها ، نفوذ اجتماعی و کنترل ، رهبری و مدیریت ، اطاعت و فرمانبرداری ، رفتار ناظران در موقعیتهای اضطراری ، اخلاق و ارزشهای اخلاقی ، پرخاشگری ، نگرشها و چگونگی تکوین آنها و کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه ناشر: ارسباران
سال نشر: 1375
روانشناسی تعامل اجتماعی(رفتار میان فردی) تالیف: جوزف.پی.فرگاس
ترجمه: خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت
قابلیت شرکت موثر در تعامل با دیگران ، چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی حرفه‌ای ما از اهمیت حیاتی برخوردار است. این کتاب درباره روانشناسی اجتماعی مهارتهای لازم در تعاملات میان فردی روزمره است. اگرچه اغلب فرایندهای روانشناختی درگیر می‌توانند از پیچیدگیهای فوق‌العاده‌ای برخوردار باشند. عناوین مورد نظر در این کتاب عبارتند از نحوه درک و تفسیر ما از رفتار مردم ، چگونگی شکل‌گیری برداشتهای ما از طرفهای خود ، استفاده از مهارتهای ارتباطی کلامی و غیر کلامی و استراتژیهای کنترل برداشت ، رشد و کنترل روابط پاداش دهنده شخصی و فرایندهای نفوذ اجتماعی و نحوه رفتار ما در گروهها. ناشر: ابجد
سال نشر: 1379
روانشناسی اجتماعی تالیف: هدایت‌الله ستوده روانشناسی اجتماعی علمی است در جستجوی شناخت و ماهیت رفتارهای فردی در وضعیتهای اجتماعی و می‌توان آن را پیوند دهنده روانشناسی و جامعه شناسی دانست. کتاب حاضر که به گونه‌ای ساده و روان مهمترین اصول و مبانی روانشناسی اجتماعی را شرح می‌دهد بر اساس سرفصلهای وزارت علوم و آموزش عالی نوشته شده است و می‌تواند برای کلیه دانشجویان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی ، روانشناسی و علوم تربیتی ، مشاوره و ... به عنوان یک کتاب درسی قابل استفاده باشد. طرح کتاب ساده و منسجم و شامل 15 فصل در دو بخش تنظیم شده است که پیوندی ارگانیک میان فصلهای آن برقرار است. بخش نخست به شناخت و تبین رفتارهای اجتماعی ، نظریه‌ها و روشهای پژوهش در روانشناسی اجتماعی می‌پردازد و بخش دوم به مطالعه و بررسی پدیده‌های جمعی مانند تبلیغات ، پیشداوری ، افکار عمومی ، پرخاشگری و ... اختصاص دارد. ناشر: آوای نو
سال نشر: 1378
روانشناسی اجتماعی تالیف: الیوت ارونسون
ترجمه: دکتر حسین شکرکن
در تمام طول تاریخ آدمی اشتیاق وافر به فهم و شناخت رفتار اجتماعی خویش داشته است. با این وجود کمتر از یک قرن است ک روشهای علمی و تجربی در تجزیه و تحلیل مناسبات بین افراد و نظامهای اجتماعی معمول و متداول شده است. بدین‌سان روانشناسی اجتماعی از جهت محتوا بسیار کهن و سالمند و از لحاظ روش نسبتا نوپا و جوان است. کتاب حاضر در میان کتابهای موجود روانشناسی اجتماعی از ویژگیهای خاصی برخوردار است. این کتاب در 9 فصل تنظیم شده است که سرفصلهای آن به صورت زیر است: روانشناسی اجتماعی چیست؟ ، همرنگی با جماعت ، ارتباط جمعی ، تبلیغات و متقاعد سازی ، توجیه خود ، پرخاشگری انسان ، پیشداوری ، چرا مردم همدیگر را دوست دارند؟ ، ارتباط در گروههای آموزش حساسیت ، روانشناسی اجتماعی به عنوان یک علم ناشر: انتشارات رشد
سال نشر: 1381
روانشناسی تعامل اجتماعی تالیف : جوزف . پی . فرگاس. 
ترجمه : خشایار بیگی ، مهرداد فیروز بخث
این کتاب در چندین مورد نظرگاه تازه‌ای ارائه می‌دهد که در برگیرنده مطالعات کلاسیک و نیز بسیاری از جدیدترین پژوهش‌ها از جمله پاره‌ای از تحقیقات خود مولف است. موضوعات این کتاب به گونه‌ای است که شروع خوبی در روانشناسی اجتماعی خواهد بود. از جمله موضوعات مهم این کتاب ، کاربرد تعلیم مهارت‌های اجتماعی برای کمک به مردم، به منظور رفع کاستی‌ها میان فردی می‌باشد. انتشارات ابجد 1379
روانشناسی اجتماعی تالیف: جمعی از روانشناسان اجتماعی
مترجم: پرویز سرندی
کتاب حاضر از تنوع و غنای کاملی در روانشناسی اجتماعی معاصر برخوردار است. این کتاب جنبه بین المللی دارد که توسط یک آمریکایی و یک فرانسوی که هردو از استادان دانشگاه سوربون می‌باشد، تائید شده. کتاب حاضر به موضوعاتی از قبیل : فرایند اجتماعی شدن ، ادراک اجتماعی ، فرایند ارتبلاط و تاثیر آن ، انگیزش و... اشاره دارد. این کتاب در آغاز هر فصل ، مقدمه مختصری از متن آن فصل را در یک مجموعه وسیع‌تر تحقیقات معرفی می‌کند و هر یک از این تحقیقاتت با یاداشتی درباره فهرست منابع تکمیل شده است. انتشارات دانشگاه تبریز 1377
روانشناسی اجتماعی معاصر تالیف: محمد صادق رحمتی نشانه‌های افزایش شتاب آلوئد یافته‌های رفتاری جدیدی ، گاهی پیش از و بیش از هر جای دیگر خود را در روانشناسی اجتماعی می‌نمایاند. بنابراین تلاش نگارنده در این کتاب بر این است که ،در وهله نخست خواننده را با این رشته و قلمرو آن آشنا کند و تصویری روشن از مفاهیم کلی روانشناسی اجتماعی معاصر به دست دهد و در وهله دوم چشم‌اندازهایی فرا روی خواننده قرار دهد، تا از این راه به دریافت بهتر و ژرفت‌تری از محیط اجتماعی خود و پیوند این محیط با او و رفتارش برسد. در این کتاب کوشش شده تا با ذکر مثال‌هایی عملی ، فضای کلی و مطلق موضوع مورد بحث از روانشناسی اجتماعی تعدیل گردد. انتشارات سینا 1371
روانشناسی اجتماعی کاربردی تالیف: منصور بیرامی ، تورج هاشمی نصرة آباد ، مجید محمود علیلو در این کتاب ، نگاه تدوین‌گران عرصه روانشناسی اجتماعی ، معطوف بر سازش‌مندیهای هر چه بیشتر عصر کنونی با پیچیدگی‌های زندگی مدرن می‌باشد. در این کتاب ، روانشناسی اجتماعی کاربردی مورد بررسی قرار گرفته ، همچنین از موضوعات این کتاب ، سنگ بنای واکنش‌های انسان با محرک‌های پیرامونی او می‌باشد. کوشش نگارندگان در این کتاب بیشتر معطوف به رفتارهایی بوده است که امروزه در عرصه جامعه‌مان تظاهر بیشتری دارند، لذا با نگاهی کاربردی ، موضوعات متنوعی از جمله رفتار امدادی همکاری ، قضاوت ، رقابت ، ستیزه جویی و گروه درمانی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. نشر هادی 1377
روانشناسی اجتماعی تالیف: الیور رونسون 
مترجم: حسین شکر کن
کتاب حاضر در میان کتاب‌های موجود روانشناسی اجتماعی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است اولا کلیه مباحثی که در آن مورد بررسی قرار گرفته واحد پشتوانه محکم تجربی هستند و دوم تاکید آن فراگیر است. این کتاب با استشهاد به یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که این نظریه شناختی بهتر از دیگر نظریه‌ها ، پاره‌ای رفتارهای پیچیده اجتماعی را تبیین می‌کند. در این کتاب موضوعاتی از قبیل رواشناسی اجتماعی ، همرنگی اجتماعی ، ارتباطات جمعی ، توجیه خود ، پرخاشگری ، پیشداوری ، رقابت اجتماعی و اقتصادی و ارتباط در گروه‌های آموزش حساسیت و... بررسی شده است. انتشارات رشد 1366
تاريخ درج : 16/05/1395, 03:43
2016-08-06-03-43-10
   
تاريخ درج : 04/05/1395, 03:46
2016-07-25-03-46-37
معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب‌خوان ماه» مرداد 1395 معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور کتاب‌های «دُرّ و صدف»، «خورشید می‌ماند...
تاريخ درج : 28/04/1395, 10:02
بروزشده
2016-07-18-10-02-24
همراه با نشستهای کتاب خوان کتابخانه ای: نشست کتاب خوان کتابخانه ای در کتابخانه نظيري نیشابور از سری نشستهای کتاب خوان کتابخانه ای استان به همت کتابخانه...
تاريخ درج : 21/04/1395, 07:21
بروزشده
2016-07-11-07-21-13
  نام کتاب:  نامه های بلوغ نویسنده: علی صفائی حائری(عین_صاد) ناشر : انتشارات لیله القدر معرفی: نامه های بلوغ (معرفی کتاب، زنگ های پرورشی‌) نامه...
تاريخ درج : 30/03/1395, 10:43
بروزشده
2016-06-19-10-43-16
تاريخ درج : 23/03/1395, 08:29
2016-06-12-08-29-55
حمید سبزواری، شاعر شعرهای مشهور و ماندگار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در سن 91 سالگی در بیمارستان آسیای تهران دار فانی را وداع گفت. شعرهای بلند...
تاريخ درج : 23/03/1395, 07:54
بروزشده
2016-06-12-07-54-50
اطلاعیه مهم: ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات، به اطلاع مي‌رساند برابر موافقت به عمل آمده، جرايم ديركرد كليه اعضاء...
تاريخ درج : 23/03/1395, 06:51
2016-06-12-06-51-25
مسابقه بزرگ اینترنتی     درماه مبارك رمضان به منظور افزایش آگاهی دینی جامعه ، مسابقه بزرگ و اینترنتی ( نیایش آگاهانه) برگزار می شود.   به گزارش...

اوقات شرعیحاضرین در سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

وضیعت آب و هوا

Cannot get neyshabur location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

شرایط عضویت

  • تکمیل برگ درخواست عضویت
  • پرداخت حق عضویت برای یک سال (30000ریال)
  • تبصره1 : عضویت افراد بازنشسته و تحیت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و مراکز خیریه و جانبازان و خانواده شهدا,کلیه معلولان و خردسالان رایگان می باشد.(5000 ریال جهت صدور کارت دریافت می شود)
  • تبصره 2: کتابداران سازمان های دولتی و دانشجویان رشته کتابداری (کارت دانشجویی), عضویت خانوادگی (حداقل سه نفر),دانش آموزان از مقطع ابتدایی تا راهنمایی مشمول تخفیف نیم بها (50 درصد تخفیف) می باشند.(مبلغ عضویت 20000 ریال می باشد)

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 5

دیروز: 28

این هفته: 115

این ماه : 581

کلی: 12576

درباره كتابخانه

معرفي بخش هاي كتابخانه:

كتابخانه نظيري شامل بخش هاي مخزن مرجع،نشريات، كودك، ديداري شنيداري، كمك درسي، سالن هاي مطالعه مجزاي خواهران و برادران مي باشد.

بخش مخزن

مخزن شامل    14896 عنوان و      18647نسخه كتاب در رده هاي موضوعي (000) كليات، (100) فلسفه و روانشناسي، (200) دين و مذهب، (300) علوم اجتماعي، (400) زبان، (500) علوم خاص، (600) علوم عملي، (700) هنرو سرگرمي، (800) ادبيات، (900) تاريخ و جغرافيا مي باشد.

بخش كودكان

اين بخش در حال حاضر مجموعا داراي 1352     نسخه كتاب در موضوعات داستان هاي قرآني، شعر، داستان  هاي و.... براي گروه هاي سني الف، ب، ج، مي باشد. اين بخش نيز داراي نشريات كودكان، وسايل نقاشي، اسباب بازي و سرگرمي و ... مي باشد.

بخش مرجع

اين بخش داراي  نسخه كتاب شامل انواع فرهنگ هاي فارسي، انگليسي و ...، دايره المعارف هاي عمومي و اختصاصي، كتابشناسي، زندگينامه ها، اطلس ها و ... جهت تحقيق و پژوهش مي باشد.

بخش نشريات

بخش نشريات كتابخانه شامل 41 عنوان مجله در موضوعات مختلف و 7 عنوان روزنامه مي باشد.

بخش ديداري و شنيداري

اين بخش با 100 حلقه لوح فشرده و نرم افزارهاي آموزشي به صورت مجزا آماده ارائه خدمات به اعضائ محترم مي باشد.

بخش كتاب هاي كمك درسي

اين بخش داراي   966 نسخه كتاب كمك درسي در رشته هاي مختلف تحصيلي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان، كارداني و كارشناسي مي باشد.

 

 

 

 

 

تماس با ما

آدرس : خراسان رضوي ، نيشابور ، خيابان سيمتري طالقاني ، كتابخانه نظيري
تلفن : 5143332130
ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وب سایت : www.naziripl.ir